با استفاده از این کد ساده میتونید سایز پنجره رو تغیر بدید:

<script type="text/javascript">
    self.resizeTo(100,200);
    </script>
آخرین ویرایش: 09-02-2014 ساعت 09:23، توسط WWWorker