اگر میخواید موقع Submit کردن فرم به کاربر پیامی نمایش بدید از این راه استفاده کنید:
<input type="submit" name="action" value="Delete" onclick="if (confirm('Are you sure?')) {return true;} else {return false;}" />