[align=center]مربوط به تاپیک
[color=#DAA520]خطایابی کدهای php - مشکلات رایج برنامه نویسان[/color]
(در Tab جدید باز میشود)[/align]


این خطا زمانی بوجود میاد که شما سعی کنید فایلی رو با دستورات include,require,fopen فراخوانی کنید اما PHP نتونه اون رو باز کنه که علتش میتونه اشتباه بودن آدرس فایل و یا نداشتن دسترسی کافی باشه.

دو نمونه کد برای براخوانی یک فایل:
include __DIR__ . '/inc/globals.inc.php';
require dirname(__FILE__) . '/inc/globals.inc.php';

دو ستور بالا (DIR و (__dirname(__FILE ) آدرس مسیر فعلی رو میدن.

آخرین ویرایش: 03-01-2018 ساعت 18:04، توسط رضا رمضانپور