در این مقاله ساده یاد میگیریم چطور بدون استفاده از انتی ویروس بدافزارها را از بین ببریم