اسکریپت ساده برای رزرو هتل نوشته شده با php و دیتابیس MySQL.
دانلود
منبع: https://www.sourcecodester.com