لينوكس ابزارهاي قدرتمند و قابل انعطافي براي رايت CD در اختيار كاربران قرار ميدهد.
شما ميتوانيد ديسكهايي ايجاد كنيد كه در تمام سيستم عامل ها قابل خواندن بوده و يا فايلهاي iso را براي پخش كردن و يا دانلود تهيه كنيد.
رايت كردن CD از خط فرمان در هر سيستم عاملي پر رمز و راز و دردسر ساز است. لينوكس هم در اين ميان استثنا نيست. تعداد زيادي از نرم افزارهاي لينوكس با استفاده از فايلهاي iso توزيع ميشوند.

بنابراين در صورتي كه نحوه رايت كردن را ياد بگيريد، ميتوانيد به سادگي ديسكهايخود را با استفاده از اين فايلهاي ايزو ايجاد كنيد.
نرم افزارهاي رايت CD براي هر دو سيستم عامل لينوكس و ويندوز وجود دارند.
ولي انواعي كه براي لينوكس اراپه شده اند، از انواع مشابه خود در ويندوز قوي تر هستند.
در اين مقاله ما نگاهي به دو فرمان mkisofs و cdrecord خواهيم انداخت. اين دو فرمان مسپوليت اصلي ايجاد CD ها را در لينوكس عهده دار هستند.
فرمان mkisofs يك تصوير از CD كه قرار است كپي شود با فرمت فايل ISO9660/JOLIET/HFS ايجاد ميكند.

براي گرفتن نتايج هميشه سعي كنيد آخرين نسخه اين برنامه ها را تهيه كنيد.
براي كساني كه در دنياي رايت CD تازه كار هستند چند اصطلاح را توضيح ميدهيم:
-CD-R :
ديسكهاي قابل رايت. يكبار امكان رايت روي آنها وجود دارد.
-CD-RW :
امكان رايت و پاك كردن و رايت دوباره روي اين ديسكها وجود دارد.
بيشتر درايوهاي قديمي امكان خواندن اين نوع ديسكها را ندارند.
-Yellow Book : سی دی هاي تجاري (نقره اي) به صورت پرس شده توليد ميشوند نه بوسيله نور ليزر.
-Orange Book : فورمت فيزيكي CD هاي حاوي داده.
فرمت فيزيكي ديسكها CD-R. -ISO9660 :
استاندارد قديمي فرمت فايل. با امكان ايجاد فايلهاي 8.3 . -Rock Ridge :
اضافاتي براي استاندارد ISO9660 كه در سيستمهاي يونيكس امكان داشتن لينكها وجود داشته و تمام اطلاعات مالكيت و خصوصيات فايل حفظ ميشوند.
خصوصيات فايل يونيكس هنگامي كه اين ديسكها در ويندوز خوانده ميشوند، نمايش داده نمي شود.
-Joliet :
اضافات مايكروسافت براي استاندارد ISO9660 . با اين اضافات امكان بكارگيري كاراكترهاي يونيكد و نام بلند فايل در ديسكها وجود دارد.
-El Torito :
فورمت ديسكهاي قابل بوت. -HFS :
سيستم فايل اصلي مكينتاش. -Multisession :
با اين قابليت ميتوان در ديسكي كه هنوز پر نشده است، تا پر شدن كامل در چندين نوبت اقدام به رايت داده كرد.
به شرطي كه ديسك در دفعات قبلي بسته نشده باشد.

شبيه ساز اسكازي لينوكس:
در لينوكس ميتوانيد از رايتر هاي SCSI و يا IDE/ATAPI استفاده كنيد.
رايترهاي مبتني بر پورت پارالل برايتان جز دردسر واذيت چيزي نخواهند بود.
رايتر هاي مبتني بر USB هم كند هستند.
اين دو نوع هيچكدام به خوبي در لينوكس پشتيباني نمي شوند.
البته شانس شما با درايوهاي جديد USB 2.0 بيشتر خواهد بود.
براي بكارگيري رايترهاي IDE/ATAPI كه عمومي ترين رايتر ها هستند، مقداري تنظيم بايد انجام دهيد.
براي اينكه ببينيد در لينوكس تان اين تنظيمات قبلا انجام شده است يا نه، دستور زير را تايپ كنيد:
$ cdrecord -scanbus در صورتي كه درايو رايتر شما نمايش داده شد، همه چيز آماده است و نياز به انجام كار ديگري نداريد.
در غير اينصورت بايد تنظيم كوچكي انجام دهيد.
ابتدا بايد ببينيد كه نام درايوهاي نصب شده در كامپيوترتان چيست. براي اين كار دستور زير را تايپ كنيد:
$ dmesg | grep '^hd.:
خروجي مشابه زير دريافت خواهيد كرد:

hda:
WDC WD400EB-00CPF0, ATA DISK drive hdb:
CD-W58E, ATAPI CD/DVD-ROM drive hdc:

GCR-8521B, ATAPI CD/DVD-ROM drive خوب در اينجا نام دستگاه رايتر ما hdb و درايو CD معمولي hdc است. براي بكارگيري اين دو درايو براي كارهاي رايت در لينوكس بايد آنها را در حالت شبيه سازي اسكازي قرار دهيد.

براي اين كار :
در صورتي كه از ليلو استفاده ميكنيد دو خط زير را به آخر آن اضافه كنيد:
append=''hdb=ide-scsi'' append=''hdc=ide-scsi'' اين كار را در حالتي كه كاربر root هستيد و با استفاده از ويرايشگر متني مانند vi انجام دهيد.
در صورتي كه از گراب استفاده ميكنيد بايد در فايل etc/grub.conf در پايان خط kernel خط زير را اضافه كنيد:
hdb=ide-scsi hdc=ide-scsi قرار دادن درايوها در حالت شبيه سازي اسكازي تغييري در عملكرد آنها ايجاد نمي كند بلكه فقط نام آنها تغيير خواهد كرد.
حال كامپيوترتان را بوت كرده و مجددا فرمان زير را تايپ كنيد:
$ cdrecord -scanbus
درصورتي كه خروجي مانند زير دريافت كرديد همه چيز درست است:

Cdrecord 2.0 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2002 J?rg Schilling Linux sg driver version:
3.1.24 Using libscg version 'schily-0.7' cdrecord:
Warning:
using inofficial libscg transport code version (schily - Red Hat-scsi-linux-sg.c-1.75-RH '@(#)scsi-linux-sg.c 1.75 02/10/21 Copyright 1997 J. Schilling'). scsibus0:
0,0,0 0) 'TEAC ' 'CD-W58E ' '1.0A' Removable CD-ROM 0,1,0 1) 'HL-DT-ST' 'CD-ROM GCR-8521B' '1.00' Removable CD-ROM

amvaj.ir