کد دانلود تصویر و ذخیره آن در سی شارپ

#C

توسط reza-irdev در 7 سال پیش
0 11.7k 2 7 سال پیش
reza-irdev hossein66
0
/// <summary>
    /// Function to download Image from website
    /// </summary>
    /// <param name="_URL">URL address to download image</param>
    /// <returns>Image</returns>
    /// SoftAfzar.Net ///
    public Image DownloadImage(string _URL)
    {
      Image _tmpImage = null;

      try
      {
        // Open a connection
        System.Net.HttpWebRequest _HttpWebRequest = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(_URL);

        _HttpWebRequest.AllowWriteStreamBuffering = true;

        // You can also specify additional header values like the user agent or the referer: (Optional)
        _HttpWebRequest.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)";
        _HttpWebRequest.Referer = "http://www.google.com/";

        // set timeout for 20 seconds (Optional)
        _HttpWebRequest.Timeout = 20000;

        // Request response:
        System.Net.WebResponse _WebResponse = _HttpWebRequest.GetResponse();

        // Open data stream:
        System.IO.Stream _WebStream = _WebResponse.GetResponseStream();

        // convert webstream to image
        _tmpImage = Image.FromStream(_WebStream);

        // Cleanup
        _WebResponse.Close();
        _WebResponse.Close();
      }
      catch (Exception)
      {
        return null;
      }

      return _tmpImage;
    }

نحوه فراخوانی:

Image _Image = null;
      _Image = DownloadImage("http://softafzar.net/images/softafzar.gif");

      // check for valid image
      if (_Image != null)
      {
        // show image in picturebox
        pictureBox1.Image = _Image;

        // lets save image to disk
        _Image.Save(@"e:softafzar.gif");

موفق باشید :winksmiley02:

0

کد دنلود کردن فایل ورد به زبان سی شارپ را به ما بگویید

0

سلام فکر کنم چیزی که میخواستید رو پیدا کردید
[url]http://www.softafzar.net/f5/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-download-manager-554/[/url]

پروژه دیگه ای هم گذاشته شد
[url]http://www.softafzar.net/f5/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-910/#post1934[/url]

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید