وقتی وارد دفتر کارشان می شوی، اولین چیزی که نظرت را به خود جلب می کند، قناری هایی هستند که در ورودی اتاق وجود دارند. شاید فضا کمی لطیف تر از آن چه تصور می کردی باشد! منشی، ما را به داخل دعوت می کند و بعد از چند دقیقه خودش به استقبال ما می آید.

[align=center]

[/align]

محمد جواد شکوری را اکثرا با کلوب می شناسند، حتی حالا که سرویس های مختلف دیگری را نیز خودش و گروهش مدیریت می کنند.

کلوب، میهن بلاگ و آپارت موضوعات اصلی بحث شده در این مصاحبه هستند و در کنار آن ها، شکوری به سوالات مختلف دیگری نیز پاسخ می دهد. پادکست این مصاحبه را می توانید گوش دهید.

[align=center][AUDIO]http://weblogina.com/files/podcast/Weblogina%20Interview%20With%20Mohammad%20Javad%20Shakouri%20-%2024kb.mp3[/AUDIO][/align]

منبع:weblogina.com