سلام دوستان
با این اسکریپت مفید میتونید Collation تمامی تیبل های یک دیتابیس رو تغییر بدید این کار در حالت عادی کمی وقت گیر هست.

<?php
//softafzar.net
mysql_connect("localhost","root","****");
mysql_select_db("DBName");

$res = mysql_query("SHOW TABLES");
while ($row = mysql_fetch_array($res))
{
  foreach ($row as $key => $table)
  {
    mysql_query("ALTER TABLE " . $table . " CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci");
    echo $key . " =&gt; " . $table . " CONVERTED<br />";
  }
}
?>

موفق باشید :smilingsmiley: