درود
پاسخ این سوال رو به یکی از زبانهای برنامه نویسی دلخواه و به صورت یک تابع (function) بنویسید.
میخواهیم یک رشته n کاراکتری را رمزنگاری کنیم. روش رمزنگاری به این صورت است که ابتدا حرف آخر رشته را به اول رشته جابه‌جا می‌کنیم و سپس تمامی حروف رشته را به حرف بعدی آن در الفبا تبدیل می‌کنیم. (مثلا حرف e به f تبدیل می شود). حرف بعدی z را a در نظر میگیریم. سپس این عملیت kبار روی رشته انجام شود.
توجه کنید در هر مرحله از kبار عملیات، هر دوی «انتقال حرف از آخر به اول» و «تبدیل هر حرف به حرف بعدی» انجام می‌شود.
ورودی:

  • n نشان دهنده‌ی طول پیام است.
  • k نشان دهنده‌ی تعداد باری است که عملیات رمزگزاری باید صورت گیرد.
  • رشته‌ی مورد نظر ، تضمین می‌شود تمام حروف آن از حروف کوچک انگلیسی است.
    شرط ورودی ها:
k<=100
n>=1

خروجی:
در خروجی رشته‌ی مورد نظر را پس از k بار رمزگزاری خروجی دهید.

ورودی نمونه:

4
5
abcd

خروجی نمونه:

ifgh
آخرین ویرایش: 13-08-2021 ساعت 23:21، توسط عباس اختیاری