فعالیت در دسته بندی ها

PHP
11.3% از ارسالها
85 اعتبار
Javascript
5.7% از ارسالها
83 اعتبار
#C
52.8% از ارسالها
48 اعتبار
توسعه نرم افزار
11.3% از ارسالها
24 اعتبار
HTML
3.8% از ارسالها
22 اعتبار
دیگر مباحث
7.5% از ارسالها
6 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
3 ماه پیش
1 روز پیش
2 بحث
34 ارسال
~41 ساعت
01-12-2021 , 22:24
2
کل بحث‌ها
0.02 بحث در هر روز | 0.08 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
34
کل ارسال‌ها
0.29 ارسال در هر روز | 0.3 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها