سلام
اگر شما یک توسعه دهنده وردپرس هستید حتما این سوال براتون پیش امده که چطور میتونید تنظیمات پوسته یا پلاگین خودتون رو به customizer وردپرس اضافه کنید.

چطوری؟!

این کار براحتی امکان پذیر هست. برای مثال من از کد زیر برای تنظیمات زرین پال استفاده کردم:

add_action('customize_register', 'mywp_zarinpal_settings');
function mywp_zarinpal_settings($wp_customize)
{

    $section_name = 'mywp_zarinpal';

    $wp_customize->add_section($section_name, array(
        'title'    => __('Zarinpal Settings', 'mywp'),
        'priority' => 1,
    ));

    // Merchant id
    $wp_customize->add_setting($section_name.'_merchant', array(
        'default'           => 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX',
        'capability'        => 'edit_theme_options',
        'sanitize_callback' => 'sanitize_text_field',
    ));

    $wp_customize->add_control($section_name.'_merchant', array(
        'label'    => __('Merchant ID', 'mywp'),
        'section'  => $section_name,
        'settings' => $section_name.'_merchant',
    ));

    // Sandbox
    $wp_customize->add_setting($section_name.'_sandbox', array(
        'default'           => '0'
    ));

    $wp_customize->add_control($section_name.'_sandbox', array(
        'label'    => __('Enable Sandbox', 'mywp'),
        'section'  => $section_name,
        'settings' => $section_name.'_sandbox',
        'type'     => 'checkbox',
    ));
}

این کد یه section با قسمت به نام Zarinpal settings ایجاد کرده و دو کنترل برای کد merchant و فعال بودن حالت  sandbox ایجاد میکنه که کاربر میتونه براحتی تنظیمات دلخواه خودشو انجام بده.

دریافت مقادیر تنظیمات

حالا برای دریافت مقادیر تنظیمات میتونید از تابع get_theme_mod
استفاده کنید مثال در کد بالا برای دریافت مقدار merchant ID  از این کد استفاده کنید:
$merchant_id = get_theme_mod('mywp_zarinpal_merchant');

در مورد Customizer بیشتر بخونید.
از برنامه نویسی لذت ببرید  ;)

آخرین ویرایش: 10-11-2017 ساعت 11:34، توسط Reza