سلام دوستان عیدتون مبارک :32: برای گذاشتن آیکن کنار نوارد آدرس(Favicon) از این کد ساده استفاده کنید: <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" >

آخرین ویرایش: 14-10-2014 ساعت 18:44، توسط Reza