خطای Notice: Undefined variable: x in filename.php on line xx

بازدید9.4kپست ها6آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام وقت بخیر
لطفا راهنماییم کنین ممنون میشم
صفحه register

include ('userClass.php');

	$userClass = new user();

	$firstName = isset($_POST['firstName'])? $_POST['firstName'] : '' ;
	$lastName = isset($_POST['lastName'])? $_POST['lastName'] : '' ;
	$userName = isset($_POST['userName'])? $_POST['userName'] : '' ;
	$password = isset($_POST['password'])? $_POST['password'] : '' ;
	$confirmPassword = isset($_POST['confirmPassword'])? $_POST['confirmPassword'] : '' ;
	
	if (isset($_POST['submit']) ) 
	{
	 	$value = array ( $firstName , $lastName , $userName , $password , $confirmPassword ) ;
		//var_dump($value) ;
		$userClass -> register( $firstName , $lastName , $userName , $password , $confirmPassword ) ;
	}

صفحه userclass

// userClass page

session_start();

include( 'myValidForm.php' ) ;
include( '../database-adapter-2013-10-29/DbAdapter.php' ) ;
	
class user
{
	private $user_id ;
	private $user_pass ;
	private $first_name ;
	private $last_name ;
	private $user_passConf ;
	public $value = array('$user_id' , '$user_pass' , '$user_passconf' , '$first_name' , '$last_name') ;
	public $validForm ;
	public $main_page ;
	
	function __construct() 
	{
		$this -> validForm = new myValidForm() ;
	}
	
	function setPass( $password ) 
	{	
		if ( $this -> validForm -> IsPass( $password ) )		
		{
			if( $this -> validForm -> check_new_password ( $userName , $confirmPassword ) )
			{
				$this -> user_pass = $password ;
			}
		}
	}
	
	function setUserName($userName) 
	{
		if ( $this -> validForm -> IsEmail ( $userName ) ) 
		{
			$this -> user_id = $userName ; 
		}
	}
	function setName($firstName , $lastName) 
	{
		if ( $this -> validForm -> IsText ( $firstName ) && $this -> validForm -> IsText ( $lastName ) ) 
		{
			$this -> $first_name = $firstName ;
			$this -> $last_name = $lastName ;
		}
	}
	function register( $firstName ,$lastName , $userName , $password , $confirmPassword )
	{
		if( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName) && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) && $this -> validForm -> IsEmpty ($confirmPassword)))
		{
			$this -> setPass () ;
			$this -> setUserName () ;
			$this -> setName () ;
			//$dataBase -> insert( $table , $value ) ;
		} 

		
	} // End method register()
		
	function login ( $userName , $password ) 
	{
		if ( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName) && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) ) ) 
		{
			$this -> setUserName () ;
			if ( $this -> validForm -> IsPass( $userName ) )
			{
				$this -> user_pass = $password ;
			}
			$this -> setUser () ;	
		}
	} // End method login()
	
	function setUser () 
	{
		$_SESSION['user'] = $this -> user_id ;
		$_SESSION['password'] = $this -> user_pass ;
		
		$next_page = $this -> main_page ;
		header ( 'location :'. $next_page ) ;
		 
	} // End method setUser()		
}// End userClass

Notice: Undefined variable: password in C:\xampp\htdocs\userClass1\userClass.php on line 31
برای این متغیرها $firstName و $lastName و $userName و $confirmPassword هم همین error بالا با تفاوت اسم variable میگیره
این متغیرها رو هم داخل صفحه userClass هم تعریف کردم درست نشد

آخرین ویرایش: 21-05-2014 ساعت 23:28، توسط Daniel
0

با سلام
خطای Missing argument دریافت نمیکنید؟
تو خطا گفته مشکل تو لاین 31 اتفاق افتاده اما اینجا نمیشه فهمید که لاین 31 کدوم لاینه پس باید اون قسمت کد رو مشخص کنید تا بتونیم کمکتون کنیم.(لاین رو پیدا کرده و کد مربوطه رو قرار بدید)

در ضمن بهتره عنوان سوالتون رو کلی تر کنید مثلا:
خطای Notice: Undefined variable: x in filename.php on line xx

0

سلام
اره خطای Missing argument هم دریافت میکنم .. لاین 29
خطای Undefined variable لاین 30

include ('userClass.php');

	$userClass = new user();

	$firstName = isset($_POST['firstName'])? $_POST['firstName'] : '' ;
	$lastName = isset($_POST['lastName'])? $_POST['lastName'] : '' ;
	$userName = isset($_POST['userName'])? $_POST['userName'] : '' ;
	$password = isset($_POST['password'])? $_POST['password'] : '' ;
	$confirmPassword = isset($_POST['confirmPassword'])? $_POST['confirmPassword'] : '' ;
	
	if (isset($_POST['submit']) ) 
	{
	 	$value = array ( $firstName , $lastName , $userName , $password , $confirmPassword ) ;
		//var_dump($value) ;
		$userClass -> register( $firstName , $lastName , $userName , $password , $confirmPassword ) ;
	}

صفحه userClass

session_start();

include( 'myValidForm.php' ) ;
include( 'myDB.php' ) ;
	
class user
{
	private $user_id ;
	private $user_pass ;
	private $first_name ;
	private $last_name ;
	private $user_passConf ;
	public $feilds = array('userName' , 'password' , 'firstName' , 'lastName') ;
	public $value = array('$user_id' , '$user_pass' , '$first_name' , '$last_name' , '$user_passconf') ;
	public $validForm ;
	public $main_page ;
	
	function __construct() 
	{
		$this -> validForm = new myValidForm() ;
		$this -> myDB = new myDB() ;
		$this -> myDB -> DB_select() ;
	}
	
	function setPass( $password ) // لاین 29
	{	
		if ( $this -> validForm -> IsPass( $password ) )		// لاین 30
		{
			if( $this -> validForm -> check_new_password ( $userName , $confirmPassword ) )
			{
				$this -> user_pass = $password ;
			}
		}
	}
	
	function setUserName($userName) 
	{
		if ( $this -> validForm -> IsEmail ( $userName ) ) 
		{
			$this -> user_id = $userName ; 
		}
	}
	function setName($firstName , $lastName) 
	{
		if ( $this -> validForm -> IsText ( $firstName ) && $this -> validForm -> IsText ( $lastName ) ) 
		{
			$this -> $first_name = $firstName ;
			$this -> $last_name = $lastName ;
		}
	}
	function register( $userName , $password , $firstName , $lastName , $confirmPassword )
	{
		if( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName) && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) && $this -> validForm -> IsEmpty ($confirmPassword)))
		{
			$this -> setPass () ;
			$this -> setUserName () ;
			$this -> setName () ;
			//$this -> myDB -> insert( $table , $feilds , $value ) ;
		} 
	} // End method register()
		
	function login ( $userName , $password ) 
	{
		if ( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName) && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) ) ) 
		{
			$this -> setUserName () ;
			if ( $this -> validForm -> IsPass( $userName ) )
			{
				$this -> user_pass = $password ;
			}
			$this -> setUser () ;	
		}
	} // End method login()
	
	function setUser () 
	{
		$_SESSION['user'] = $this -> user_id ;
		$_SESSION['password'] = $this -> user_pass ;
		
		$next_page = $this -> main_page ;
		header ( 'location :'. $next_page ) ;
		 
	} // End method setUser()		
}// End userClass
0

برای ارسال پاسخ به تاپیک دکمه پاسخ به موضوع رو بزنید.
دو تاپیک ادغام شدند.

0

> برای ارسال پاسخ به تاپیک دکمه پاسخ به موضوع رو بزنید. دو تاپیک ادغام شدند.
سلام ارسال پاسخ رو زدم امکان تگ php نبود که کدهام رو داخلش قرار بدم برا همین ارسال موضوع رو زدم ممنون از توجه تون
0

تو پاسخ سریع تگ php نیست باید تو صفحه پیشرفته برید.

فکر کنم اینجا باشه:

if( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName) && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) && $this -> validForm -> IsEmpty ($confirmPassword)))
    {
      $this -> setPass () ;
      $this -> setUserName () ;
      $this -> setName () ;
      //$this -> myDB -> insert( $table , $feilds , $value ) ;
    }

متدهای setpass و بقیه پارامتر دارن که باید اینجا مشخص کنید.

0

سلام
ممنون از راهنماییتون :smilingsmiley:

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.