فعالیت در دسته بندی ها

PHP
48.2% از ارسالها
47 اعتبار
دیگر مباحث
16.1% از ارسالها
32 اعتبار
ASP.Net
0.9% از ارسالها
22 اعتبار
Javascript
4.5% از ارسالها
4 اعتبار
Wordpress
3.6% از ارسالها
3 اعتبار
تصویر
0.9% از ارسالها
2 اعتبار

اطلاعات کاربر

Member
7 سال پیش
3 سال پیش
7 بحث
112 ارسال
~5 ساعت
25-10-2020 , 18:13
7
کل بحث‌ها
0 بحث در هر روز | 0.28 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
112
کل ارسال‌ها
0.04 ارسال در هر روز | 1 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها