سلام من یه برنامه دارم که در خروجی عددی که به صورت برعکس کوچک‌تر بوده باید در سمت چپ قرار بگیرد و بعد علامت کوچک‌تری و بعد عدد دیگر باید قرار بگیرد، مگر اینکه دو عدد در حالت برعکس برابر باشند که در آن صورت بین اینها یک علامت مساوی قرار می‌دهیم و در نهایت دقت کنید کخ باید همه اجزا با Space ازهم جدا شوند
مثلا ۱۲۳ و ۵۴۳ گرفتیم مقایسه کنه بشه ۵۴۳ <۱۲۳